top of page

Muziekwaterbed therapie

Centraal staat het ongestabiliseerde muziekwaterbed, waarbij het aangenaam verwarmde water door 2 geluidsboxen in trilling wordt gebracht.  Je hoort de harmonieuze muziek in de ruimte en tegelijkertijd voel je de trillingen. Het lichaam bestaat voor 70-80% uit water dat de trillingen, specifiek afgestemd met hoge en lage frequenties,  overneemt van het muziekwaterbed.


Door middel van lichte aanrakingen worden de trillingen door mij begeleid naar punten op het lichaam, m.n. het hoofd, de voeten, gewrichten en organen. Hierdoor worden deze punten extra gestimuleerd. Hierbij houd ik rekening met uw hulpvraag. Afstelling van geluidssterkte en frequenties vindt in overleg met u plaats, tot een voor u aangenaam niveau wordt bereikt.
 

U ligt op het muziekwaterbed gewoon met uw kleren aan. Alleen de schoenen worden uitgedaan.

Effect = ontspanning

De combinatie van pulsatie van de trillingen in en op de cellen van het lichaam, het geborgen gevoel  op het muziekwaterbed en de muziek zelf zorgen voor ontspanning.  Zowel op geestelijk als lichamelijk vlak. Vrijwel alle cellen in het lichaam, inclusief de hersencellen,  worden door de trillingen positief gestimuleerd hetgeen de lichaamsfuncties ten goede komt. In een ontspannen toestand kan het lichaam zich weer herstellen van bijvoorbeeld stress en pijn. Blokkades kunnen verdwijnen en de energie gaat weer beter stromen. Negatieve emoties krijgen ruimte waardoor deze losgelaten kunnen worden. Ontspanning is bovendien een positieve sensatie  en wordt vaak gekoppeld aan een gevoel van geluk.  In een ontspannen toestand functioneert  de mens gewoon beter.  Zo bezien kun je stellen dat ontspanning net zo belangrijk is als eten, drinken en beweging.  
Ook in de medische wetenschap wordt al geruime tijd gebruik gemaakt van de heilzame effecten van trillingen en muziek.

Doelstelling is verbetering van de kwaliteit van leven. Dat heb ik zo overgenomen van Math Hansen, uitvinder van het muziekwaterbed, bij wie ik ook de opleiding tot muziekwaterbedtherapeut heb genoten.

Doelgroep

Voor iedereen die ontspanning wil ervaren en/of nodig heeft. Daarnaast is het muziekwaterbed geschikt voor mensen met :
pijnklachten, al dan niet chronisch, concentratie- en leerproblemen, burn-out, stress, rugklachten, angstklachten, dementie, spasmen, krampen, slaapproblemen, hoofdpijn, etc. 

Sessie

Een ontspanningssessie op het muziekwaterbed duurt ca. 40-45 minuten. Inclusief een kort intakegesprek duurt de hele sessie ongeveer 1 uur.


Lange termijn effecten openbaren zich meestal pas vanaf een aantal sessies. Indicatief vanaf 3 sessies.

Indien u  een pacemaker of kunstgewrichten heeft, dient u mij daarvan vooraf in kennis te stellen.
Na afloop van een sessie is het belangrijk dat u veel water drinkt om de vrijgekomen afvalstoffen af te voeren.

bottom of page